Bestyrelsen

Medlemmer af Lokalrådet 2020

AL kommunikation til Lokalrådet skal ske på denne mail adresse, gestenlokalraad@gmail.com

Formand Steffen Christensen