Kirken og menigheden

Kirke og menighed

Foto: Steffan Søby Thygesen

Gesten Kirke, Kirkevej 11, 6621 Gesten

Menighedsrådet og dets arbejde kan følges her:

Se kommende arrangementer i kirken her http://sogn.dk/gesten/kalender/

Hjemmeside http://sogn.dk/gesten/

Charlotte Quiring er ansat som ny præst pr. 1. juli 2020. Indtil da varetages embedet af Jørgen Hanssen, Gestenvej 58, 6621 Gesten (Præstegården), tlf.  2383 8483, email: joha@km.dk

Kirkegårdsgraveren, Gesten Kirkevej 11, 6621 Gesten (Kirkegården), tlf. 7555 7666 eller 5123 2716, email: gestenkirkegaard@gmail.com 

Menighedsrådet består af:

Inger Birgit Brændgaard Sørensen, kirkeværge
Jens-Alfred Brændgaard Sørensen, kasserer
Kresten Junker, formand, kontaktperson medarbejderne og bygningssagkyndig
Steffan Søby Thygesen, næstformand, kontaktperson til Lokalrådet og RAMS
Bente Merethe Ovesen, sekretær
Brian William Nissen, medarbejderrepræsentant

Kirkeblad

Kirkebladet uddeles i hele Gesten Sogn. Vi har ønsket at udgive et blad med alle de oplysninger, I har brug for om kirkelivet i Gesten.

Kirkebladet bliver redigeret af menighedsrådet og udkommer 4 gange om året.

Spejderne uddeler kirkebladet, hvilket vi er meget glade for – dels er det billigere end den tidligere løsning, og dels vil vi gerne støtte de lokale spejdere.

Vi håber, at I er glade for kirkebladet.

Bor I uden for Gesten Sogn og gerne vil modtage kirkebladet, eller bor I i Gesten Sogn og mod forventning ikke har modtaget kirkebladet, så kontakt en i menighedsrådet.

Kirkebladet kan læses i elektronisk udgave nedenunder. Det er en stor fil, så downloadtiden kan vare lidt.

Kirkeblad for april, maj og juni

Download fil

Ny præst i Gesten

Foto: Steffan Søby Thygesen

Det er med stor glæde, at Gesten Sogns menighedsråd kan præsentere vores nye præst, Charlotte Quiring. Charlotte er ansat pr. 1/7 og vil blive indsat i embedet søndag den 5/7 kl. 10.00 gennem en indsættelsesceremoni i kirken. Hendes kirkelige baggrund startede i 1993 i Tyskland, men har arbejdet som præst gennem de seneste 20 år i Danmark, senest i Darum ved Bramming. Charlotte og hendes familie bor i Skodborg nu, men flytter ind i præstegården i nær fremtid. Indtil Charlotte er indsat, vil præsten fortsat være Jørgen Hanssen, som har været vikar den seneste tid.På grund af Covid19, er vi desværre endnu underlagt restriktioner på antal kirkegængere, specielt når der synges, så der er stærkt begrænset antal pladser under selve indsættelsen. Vi følger udviklingen nøje, og melder selvfølgeligt ud, hvis restriktionerne ændres eller fjernes, men når det – indtil videre gældende – maximale antal er nået, lukkes døren for yderligere deltagere, men der vil være mulighed for at hilse på efter indsættelsen, til en reception i konfirmandstuen kl. 11.00.

Herunder er Charlottes præsentation af sig selv og sin familie:

Kære alle, jeg, den nye præst i Gesten, hedder Charlotte Quiring, og glæder mig meget til at komme i gang som fast præst efter godt tre år i forskellige sogne som vikar. Der har jeg samlet en del gode erfaringer, som nu ligger i min rygsæk og venter på at blive brugt og afprøvet. Jeg betragter mig selv som en del af menigheden med specialkompetence inden for liturgi, forkyndelse og sjælesorg. I andre medlemmer af menigheden har andre specialkompetencer, som jeg håber, vi kan flette sammen i forskellige arrangementer, gudstjenester og fællesskaber. I år er en krise-tid. Og kriser er produktive, hvis man tager smagen af katastrofen ud af dem. Der åbner sig nye perspektiver og viser sig evner, som før har været skjulte. Dette har gjort det endnu vigtigere for mig, at vi åben taler sammen om oplevelser og ideer – det gælder også gudstjenesten og måden at være menighed på. Selvom kirken i Gesten ligger i udkanten af byen, må den gerne være et centrum for sognets liv, ud over at være rummet for livets store og vigtige begivenheder som dåb, konfirmation, bryllup og afsked i opstandelseshåbet. Det vigtigste for mig som præst og menneske er, at være i bevægelse. Jesus kaldte sig selv for ”vejen”; og den er hans menighed stadig på – indtil Gud bliver alt i alle.Jeg kan godt lide at være i bevægelse, først og fremmest mentalt og sjæleligt, udfordret af livsperspektiver, som jeg håber, I vil dele med mig som jeres præst i livets lykkelige og svære stunder. Men også fysisk er jeg gerne i bevægelse: på (pilgrims-)vandringer og cykelture; sidstnævnte gerne sammen med min mand Peter og vores tre næsten voksne børn Jonathan, Eva og Elisabeth. Når jeg ikke lige er i kirken eller haven, på kontoret eller landevejen, så er jeg et sted ude i naturen for at mærke, hvordan jeg er en lille del af et fantastisk og stort skaberværk. Her finder jeg den indre ro, jeg har brug for, for at jeg kan være i bevægelse. Jeg glæder mig til at være menighed sammen med jer!

Konfirmationsdatoer

Foto: Anna-Sofie Arendt

Fastlagte konfirmationsdatoer er følgende:

2021: Søndag den 2. maj
2022: Søndag den 1. maj
2023: Søndag den 7. maj
2024: Søndag den 5. maj

Foto: Steffan Søby Thygesen
Foto: Steffan Søby Thygesen

Foto: Steffan Søby Thygesen
Foto: Steffan Søby Thygesen
Foto: Steffan Søby Thygesen
Foto: Steffan Søby Thygesen

Billede fra indvielsen af det nye kirketårn i september 2014. Fra venstre: Gesten Sogns tidligere præst, pastor emeritus, Anders Nørgaard, biskop for Ribe Stift, Elof Westergaard samt daværende præst, Anna-Sofie Arendt.