Velkommen til Gesten

Et stort velkommen til det lille sogn!

Gesten Lokalråd har skrevet til høringssvar til kommuneplanen 2021-2033 omkring byggegrunde i Gesten på stykket ved stilundvej.

9.B.02 – Område ved Stilundvej i nord

Link til høringssvar: http://gestensogn.dk/wp-content/uploads/2021/06/Gesten-Lokalråds-Høringssvar.pdf

Gesten er ikke et stort sogn, hvad angår befolkningen, men når det gælder arealet er det på godt 42km2. I Gesten er vi mange der mener, at det er et rigtig godt sogn. Vi håber at du vil komme til at synes det samme.

I Gesten sogn har der boet folk så langt tilbage, man kan spore det. Oldtidsfund og kæmpehøje vidner om den tidligste befolkning. Sognets ældste bygning er kirken, der er bygget omkring 1230 (tidligere mente man 1170), tårnet er bygget til i 1897, men på grund af fugtfølsomme mursten, måtte man i 2013-2014 nedrive det og bygge et helt nyt. Gesten sogn bestod tidligere af en række små landsbyer: Revsing, Røj, Ravnholt og Øster- og Vester Gesten. De 2 sidste voksede omkring 1920 sammen til den nuværende Gesten by. Nye parcelhuskvarterer opstod navnlig i 1970-erne.

I hele sognet bor der nu ca. 1550 mennesker. Her er kirke, skole, idrætscenter, børnehave, spejderhytte, forsamlingshus, lægehus, dagligvareforretning m.v., så Gesten er ikke blot et sted, hvor man bor, men også et sted, hvor man lever. Sognet er et typisk landsogn, hvor landbrugserhvervet stadig sætter sit præg. Af befolkningen er 57% “i arbejdsstyrken”, 28% er “andre”, d.v.s. pensionister og unge under uddannelse,  børn under 15 år udgør 15%, så der er ikke tale om en “soveby”. Her både arbejdes og leves, – også i fritiden. De mange foreninger og aktiviteter vidner om et righoldigt fritidsliv.

Vi håber meget, at du vil befinde dig godt i Gesten og være glad for at indgå i det netværk af mennesker, der omgiver dig her.Gesten ligger kun 7 km fra Vejen, 12 km. fra Lunderskov og 22 km. fra Kolding Storcenter. Der er mulighed for at komme på/fra motorvejen ved Gesten. Her er kun 8 km til nærmeste motorvejs rampe. Vi håber, at alle, “gamle” som “nye” i fællesskab fortsat kan gøre Gesten til et godt sted at bo, at arbejde og at være.

Se videoen om Gesten