Gesten SogneArkiv

Adresse og åbningstider

Gesten Børnecenter
Stadion Allé 2
6621 Gesten
e-mail: gestensognearkiv@gmail.com
1. og 3. onsdag i måneden fra kl. 10.00 – til. 12.00.
Kun på skoledage eller efter aftale.
Indgang fra Børnecentrets p-plads på Hovedgaden.

Bestyrelsen
Formand Peter Eskildsen
Sekretær Erna Karlsbak Jensen
Kasserer Vibeke Petersen
Bestyrelsesmedlem Kjeld Albrechtsen
Bestyrelsesmedlem Bodil Lindmann
Bestyrelsessuppleant Margit Jung
Arkivleder Bente Pedersen
Medarbejder Bruno Pedersen
Ekstern sekretær Hanna Mailand Nielsen
Formål

Det er foreningens og arkivets formål:

At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medie af ikke-kommunal og ikke-statslig proviniens og med tilknytning til Gesten Sogn, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

At stille det samlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Gesten Sogns historie.

Stødt sognearkivet

Støt sognearkivets arbejde og bliv medlem af foreningen Gesten SogneArkiv.

Kontingent pr. husstand er kr. 100,00 pr. år, der kan indbetales på arkivets konto reg.nr. 9570 kontonr. 12686196.

Indmeldelse kan ske ved at overføre kontingent til ovennævnte konto eller ved kontakt til en af bestyrelsesmedlemmerne.

Der udgives Arkivnyt et par gange om året, der udsendes pr. mail. Årsskrift udgives i slutningen af året, der vil blive sendt/omdelt til medlemmerne fysisk.

Arkiv.dk

Efterhånden som arkivet modtager materiale, bliver materialet registreret og billeder scannet. Det er herefter muligt at slå materialet op på arkiv.dk.

Arkivet modtager gerne materiale, og er du i tvivl, om materiale kan have arkivets interesse, så kontakt en af medlemmerne i bestyrelsen eller lederen af arkivet. Det vil være ærgerligt, hvis materialet bliver smidt ud, og det senere viser sig, at det kunne have interesse. Husk at det er vigtigt at bevare materiale for fremtiden – det er for sent, når materialet først er smidt ud, så spørg hellere en gang for meget end for lidt.

Ønsker du at beholde materialet, låner arkivet det gerne og leverer det tilbage efter registrering og scanning.

Ønskes materialet ikke offentliggjort, respekteres dette, og vi nøjes med at registrere det.

Skulle du støde på forkerte oplysninger på arkiv.dk, hører vi gerne fra dig, således at oplysningerne kan blive korrigeret.

Vi samler på alt

som kan fortælle ”en lille bid” af Gestens Sogns kulturhistorie og håber dermed at skabe en omfattende samling af lokalhistoriske oplysninger til gavn og glæde for alle interesserede.

Vi modtager meget gerne:

  • aviser og avisudklip
  • protokoller mm fra foreninger, håndværkere og virksomheder
  • dokumenter som skøder, aftægtskontrakter mv
  • breve, skudsmålsbøger og erindringer
  • matrikelkort og målebordsblade
  • gamle og nye luftfotos samt fotografier fra by og land af personer og begivenheder fra håndværk og handel, af huse, gårde mm
  • film og lydbånd
  • trykt litteratur om egnen

Såfremt du ikke ønsker at aflevere originale billeder mm, så har vi mulighed for at scanne og kopiere.

Det indsamlede materiale er tilgængeligt for alle, men dog med de begrænsninger, som loven og giverne har bestemt. De oplysninger, som gemmes i arkivet, formidles til offentligheden i form af digitalisering via Arkiv.dk.

Med tiden vil der også blive lavet udstillinger, foredrag, ture mm.