Mindelunden på Stilundvej

Mindelunden på Stilundvej

På et-årsdagen for befrielsen i 1945 afslørede Gesten Borgerforening den 5. maj 1946 på Stilundvej ud for gården Villesholm (Stilundvej 2 A) en mindesten for 2. Verdenskrig. Omkring mindestenen blev der plantet en lille lund, som jeg opfordre alle til at besøge, da mindelunden på mange måder er den mest fredelige og hyggelige plet i Gesten.

Mindestenen har følgende inskription:

           9. APRIL 1940

       VI VED AT FJELD KAN SPRÆNGES,

       OG TVINGES KAN EN ELV,

       MEN ALDRIG KAN ET FOLK FORGAA,

       DER IKKE VIL DET SELV.

           5. MAJ 1945

I mindelunden på Stilundvej står der også en flagstang, hvorpå Dannebrog på alle officielle flagdage bliver hejst, af en dertil betroet person. Mindelunden er indrettet på et stykke jord, som tilhører gården Villesholm (Stilundvej 2 A).

Om Gesten og 2. Verdenskrig kan der kort fortælles:

I løbet af efteråret 1944 anlagde tyskerne tre forsvarsstillinger på tværs af Jylland. Den midterste af disse tre forsvarsstillinger blev kaldt: Gudrun-stillingen, og skulle følge Kolding Å, Gesten Å og Kongeåen. I praksis kom Gudrun-stillingen til at gå ved Andst og ikke ved Gesten Å, som ellers planlagt. Gudrun-stillingen blev ligesom de 2 øvrige forsvarsstillinger, som tyskerne i efteråret 1944 anlagde på tværs af Jylland, kun anlagt af jord, træ og pigtråd, så derfor har de tre forsvarsstillinger ikke sat sig nogen varige spor i landskabet.

De folk, som kan huske 2. verdenskrig fortæller, at tyskerne først kom til Gesten juleaften 1944. Men de var kun på gennemmarch, så efter at have været indkvarteret i Gesten Forsamlingshus i to og et halvt døgn drog de af sted igen. Herefter skal vi frem til skærtorsdag den 29. marts 1945 inden der atter kommer tyskere til Gesten. Men det var ’kun’ en gruppe tyske flygtninge, som alle rejste igen den 11. april 1945. Men så søndag den 23. april 1945 ankom der kort før aften imellem 500 og 600 tyske soldater til Gesten, og hele byen blev nu stærkt belagt med tyskere over alt. De fleste af de tyske soldater var efter sigende kun store drenge i 16-17-års-alderen. På Gesten Station blev der indlogeret 2 tyske officerer, som skulle holde styr på de store godstog, der i de dage kom til Gesten med proviant og udstyr til alle de tyske soldater. Garagen på Gesten Station havde tyskerne beslaglagt til deres udstyr. Tyskerne forlod Gesten mandag den 7. maj 1945 klokken 2.00 om natten. Og da tyskerne forlod Gesten, blev der i Gesten Forsamlingshus efterladt adskillige læs våben og ammunition, deriblandt 2 maskinkanoner og 2 feltkanoner.

Medens tyskerne var i Gesten, oprettede de logi i alle de ledige lokaler, som de kunne finde. Således boede der eksempelvis tyskere i Gesten Brugs (Hovedgaden 9), hvor tyskerne også havde oprettet deres kommandocentral. I forbindelse med tyskernes kommandocentral i Gesten Brugs blev der i et lokale med håndvask og afløb på brugsbygningens 1. sal indrettet et infirmeri. Hos Gesten Brugsforening havde uddelerfamilien i det hjørne af Brugsforeningens have, der grænser op til Hovedgaden 11 et lille have/lysthus. I dette have/lysthus havde tyskerne under deres besættelse af Gesten et marketenderi. Udover hos Gesten Brugs boede der tyskere: på Højrupgård (Hovedgaden 5-7), i Gesten Missionshus (Hovedgaden 6), Gesten Forsamlingshus (Hovedgaden 30), Gesten Centralskole (Stadion Allé 2), Gesten Centralhotel (Stadion Allé 15), hos Fallesen/Albrektsens på Hovedgaden 62-66, hos manufakturhandler Christensens på Hovedgaden 74, i sløjdskolen på Andstvej 2, og i lægehusets (Stilundvej 2) venteværelse var der indlogeret en tysk officer ”som nidkært fulgte med i alt, hvad doktor Lorenzen foretog sig” og på gården Skovsminde (Vestre Stationsvej 39) var de menige soldater indlogeret i en trælade, medens den befalende officer havde et kammer i stuehuset, og i Skovsmindes hestestald havde tyskerne nogle heste opstaldet.

Jan Feddersen