Bestyrelsen

Medlemmer af Lokalrådet 2021

Alt kommunikation til Lokalrådet skal ske på denne mail adresse, gestenlokalraad@gmail.com

Formand Steffen Christensen – Bækkevej 11, 6621 Gesten

Kassemester: Claus Fontenay – Kirkevej 14, 6621 Gesten

Næstformand Per Solgaard – Granhøjgårdvej 3, Veerst, 6600 Vejen

Sekretær Sille Raun – Kirkevej 8b, 6621 Gesten

Menige medlemmer :

Claus Grynderup – Kirkevej 12, 6621 Gesten

Morten Dahl – Tværgade 16, 6621 Gesten