Bestyrelsen

Medlemmer af Lokalrådet 2021

AL kommunikation til Lokalrådet skal ske på denne mail adresse, gestenlokalraad@gmail.com

Dette for at alle medlemmer af Lokalrådet ser henvendelsen for at der hurtigere kan reageres på denne.

Formand Steffen Christensen – Bækkevej 11, 6621 Gesten

Kassemester: Claus F – kirkevej 10, 6621 Gesten

Næstformand Per Solgaard – Granhøjgårdvej 3, Veerst, 6600 Vejen

Sekretær Claus Grynderup – Kirkevej 12, 6621 Gesten

Menige medlemmer :