Natursti – Tranestien

Gesten Sogns natursti – Tranestien

Gesten Lokalråd er ansvarlige for renovering/vedligeholdelse af den del af naturstien, som går igennem sognet.

Der er udfærdiget kontrakter med de lodsejere, som har lagt jord til stien.

Kontrakterne løber i 10 år ad gangen. De nuværende kontrakter udløber med udgangen af maj 2026. Genforhandlinger skal skal påbegyndes senest 1. juni 2025.

Lodsejerne får et årligt beløb udbetalt i maj, som er kr. 1,00 pr. meter (se kontrakt for den enkelte lodsejer).

Lodsejerne kontaktes for udbetaling eller eventuelt at lade beløbet gå som støtte til Lokalrådet, i så fald skal de ikke kontaktes yderligere ved eventuel anden indsamling.

Gesten Lokalråd står for opsyn og vedligehold af stien. Der vil løbende blive indkaldt til arbejdsdag for vedligeholdelse af stien.

Lodsejerene er:

Anders Aamand Andersen

Hanna Mailand Nielsen

Beplantningsselskabet Staushede A/S

Vejen Kommune