Kirken og menigheden

Foto: Steffan Søby Thygesen

Gesten Kirke, Kirkevej 11, 6621 Gesten

Menighedsrådet og dets arbejde kan følges her:

Se kommende arrangementer i kirken her http://sogn.dk/gesten/kalender/

Hjemmeside http://sogn.dk/gesten/

Følg os på Facebook: Gesten Kirke, eller find aktuelle informationer på sogn.dk/gesten, lokalrådets hjemmeside, aktivitetskalenderen eller ring til præsten på 51233830.

Mange hilsner
Charlotte, præst

Kontaktoplysninger præst og graver:

Sognepræst, Charlotte Quiring, Rugholmvej 32, 6621 Gesten, tlf. 7555 7028, email: chq@km.dk

Kirkegårdsgraveren, Gesten Kirkevej 11, 6621 Gesten (Kirkegården), tlf. 7555 7666 eller 5123 2716, email: graver@gestenkirke.dk 

Menighedsrådet består af:

Bente Merethe Ovesen, formand og kontaktperson
Henriette Pihl Haagensen, næstformand
Jens-Alfred Brændgaard Sørensen, kasserer
Jan Feddersen, kirkeværge
Brian William Nissen, medarbejderrepræsentant
Charlotte Quiring, præst og sekretær

Kirkeblad

Kirkebladet uddeles i hele Gesten Sogn. Vi har ønsket at udgive et blad med alle de oplysninger, I har brug for om kirkelivet i Gesten.

Kirkebladet bliver redigeret af menighedsrådet og udkommer 4 gange om året.

Spejderne uddeler kirkebladet, hvilket vi er meget glade for – dels er det billigere end den tidligere løsning, og dels vil vi gerne støtte de lokale spejdere.

Vi håber, at I er glade for kirkebladet.

Bor I uden for Gesten Sogn og gerne vil modtage kirkebladet, eller bor I i Gesten Sogn og mod forventning ikke har modtaget kirkebladet, så kontakt en i menighedsrådet.

Kirkebladet kan læses i elektronisk udgave nedenunder. Det er en stor fil, så downloadtiden kan vare lidt.

Link til kirkeblade:

https://sogn.dk/gesten/ekstra-menupunkt?tx_extrapages_render%5Bpage%5D=26&cHash=68d9cd47bd1577c1dd292fec26e23c8c

 

Konfirmationsdatoer

Foto: Steffan Søby Thygesen

Fastlagte konfirmationsdatoer er følgende:

2025: Søndag den 4. maj

2026: Søndag den 3. maj

2027: Søndag den 2. maj

 

 

 

Foto: Steffan Søby Thygesen
Foto: Steffan Søby Thygesen

 

Foto: Steffan Søby Thygesen
Foto: Steffan Søby Thygesen
Foto: Steffan Søby Thygesen
Foto: Steffan Søby Thygesen

Billede fra indvielsen af det nye kirketårn i september 2014. Fra venstre: Gesten Sogns tidligere præst, pastor emeritus, Anders Nørgaard, biskop for Ribe Stift, Elof Westergaard samt daværende præst, Anna-Sofie Arendt.