Kirken og menigheden

Kirke og menighed

Foto: Steffan Søby Thygesen

Gesten Kirke, Kirkevej 11, 6621 Gesten

Menighedsrådet og dets arbejde kan følges her:

Se kommende arrangementer i kirken her http://sogn.dk/gesten/kalender/

Hjemmeside http://sogn.dk/gesten/

Din lokale kirke er åbne igen!

Din lokale kirke er åbne igen! Efter nyeste retningslinjer er der plads til 13 personer i Gesten kirke. Der holdes korte gudstjenester på 30 min hver søndag frem til den 28. februar. Det er ikke muligt at synge sammen – men vores dygtige personale vil synge og spille for jer.

Der er naturligvis stadig åben for kirkelige handlinger som dåb, vielse og begravelser/bisættelser. Også her gælder de skærpede regler. Til begravelser/bisættelser må der dog være samlet 50 personer på kirkegården. Vi vil sætte højtaler op, så man kan følge med i ceremonien.

Vi vil sideløbende lægge små videoer og opslag på Facebook, så I stadig kan følge med hjemmefra.

Kontaktoplysninger præst og graver:

Sognepræst, Charlotte Quiring, Rugholmvej 32, 6621 Gesten, tlf. 7555 7028, email: chq@km.dk

Kirkegårdsgraveren, Gesten Kirkevej 11, 6621 Gesten (Kirkegården), tlf. 7555 7666 eller 5123 2716, email: gestenkirkegaard@gmail.com 

Menighedsrådet består af:

Bente Merethe Ovesen, formand
Henriette Pihl Haagensen, næstformand
Jens-Alfred Brændgaard Sørensen, kasserer
Bent Dinesen Schmidt Christiansen, kontaktperson for personalet
Jan Feddersen, kirkeværge
Mette Marie Clausen
Brian William Nissen, medarbejderrepræsentant

Kirkeblad

Kirkebladet uddeles i hele Gesten Sogn. Vi har ønsket at udgive et blad med alle de oplysninger, I har brug for om kirkelivet i Gesten.

Kirkebladet bliver redigeret af menighedsrådet og udkommer 4 gange om året.

Spejderne uddeler kirkebladet, hvilket vi er meget glade for – dels er det billigere end den tidligere løsning, og dels vil vi gerne støtte de lokale spejdere.

Vi håber, at I er glade for kirkebladet.

Bor I uden for Gesten Sogn og gerne vil modtage kirkebladet, eller bor I i Gesten Sogn og mod forventning ikke har modtaget kirkebladet, så kontakt en i menighedsrådet.

Kirkebladet kan læses i elektronisk udgave nedenunder. Det er en stor fil, så downloadtiden kan vare lidt.

Kirkeblade

https://sogn.dk/uploads/Kirkeblad_januar_februar_marts_version_2.pdf

https://sogn.dk/uploads/Kirkeblad_april_maj_juni_04.pdf

Konfirmationsdatoer

Foto: Anna-Sofie Arendt

På grund af Covid-19 er konfirmation i Gesten Kirke i år udsat. Konfirmation vil i stedet for søndag, den 2. maj 2021 finde sted søndag, den 29. august 2021.

Fastlagte konfirmationsdatoer er følgende:

2021: Søndag den 29. august
2022: Søndag den 1. maj
2023: Søndag den 7. maj
2024: Søndag den 5. maj

Foto: Steffan Søby Thygesen
Foto: Steffan Søby Thygesen

Foto: Steffan Søby Thygesen
Foto: Steffan Søby Thygesen
Foto: Steffan Søby Thygesen
Foto: Steffan Søby Thygesen

Billede fra indvielsen af det nye kirketårn i september 2014. Fra venstre: Gesten Sogns tidligere præst, pastor emeritus, Anders Nørgaard, biskop for Ribe Stift, Elof Westergaard samt daværende præst, Anna-Sofie Arendt.