Kirken og menigheden

Kirke og menighed

Foto: Steffan Søby Thygesen

Gesten Kirke, Kirkevej 11, 6621 Gesten

Menighedsrådet og dets arbejde kan følges her:

Se kommende arrangementer i kirken her http://sogn.dk/gesten/kalender/

Hjemmeside http://sogn.dk/gesten/

Retningslinjer pr. 21. april 2021:

Pga. de urolige tider kan der løbende komme ændringer. Følg os på Facebook: Gesten Kirke, eller find aktuelle informationer på sogn.dk/gesten, lokalrådets hjemmeside, aktivitetskalenderen/Min Landsby-app eller ring til præsten på 51233830.

Efter nyeste retningslinjer er der plads til 50 personer i Gesten Kirke. Gudstjenester er ikke underlagt nogen tidsbegrænsning, og der må synges igen!
Afstandskrav for personer fra forskellige husstande er 1 m, og 2 meter, når der synges.
Konfirmander må undervises indendørs med max 25 deltagere under 18 år.
Alle andre grupper med deltagere over 18 år er underlagt forsamlingsforbud på 10 personer indendørs og 50 udendørs.

Mange hilsner
Charlotte, præst

Kontaktoplysninger præst og graver:

Sognepræst, Charlotte Quiring, Rugholmvej 32, 6621 Gesten, tlf. 7555 7028, email: chq@km.dk

Kirkegårdsgraveren, Gesten Kirkevej 11, 6621 Gesten (Kirkegården), tlf. 7555 7666 eller 5123 2716, email: gestenkirkegaard@gmail.com 

Menighedsrådet består af:

Bente Merethe Ovesen, formand
Henriette Pihl Haagensen, næstformand
Jens-Alfred Brændgaard Sørensen, kasserer
Bent Dinesen Schmidt Christiansen, kontaktperson for personalet
Jan Feddersen, kirkeværge
Mette Marie Clausen
Brian William Nissen, medarbejderrepræsentant

Kirkeblad

Kirkebladet uddeles i hele Gesten Sogn. Vi har ønsket at udgive et blad med alle de oplysninger, I har brug for om kirkelivet i Gesten.

Kirkebladet bliver redigeret af menighedsrådet og udkommer 4 gange om året.

Spejderne uddeler kirkebladet, hvilket vi er meget glade for – dels er det billigere end den tidligere løsning, og dels vil vi gerne støtte de lokale spejdere.

Vi håber, at I er glade for kirkebladet.

Bor I uden for Gesten Sogn og gerne vil modtage kirkebladet, eller bor I i Gesten Sogn og mod forventning ikke har modtaget kirkebladet, så kontakt en i menighedsrådet.

Kirkebladet kan læses i elektronisk udgave nedenunder. Det er en stor fil, så downloadtiden kan vare lidt.

Kirkeblade

https://sogn.dk/uploads/Kirkeblad_juli_august_september_03.pdf

Konfirmationsdatoer

Foto: Anna-Sofie Arendt

På grund af Covid-19 er konfirmation i Gesten Kirke i år udsat. Konfirmation vil i stedet for søndag, den 2. maj 2021 finde sted søndag, den 29. august 2021.

Fastlagte konfirmationsdatoer er følgende:

2021: Søndag den 29. august
2022: Søndag den 1. maj
2023: Søndag den 7. maj
2024: Søndag den 5. maj

Foto: Steffan Søby Thygesen
Foto: Steffan Søby Thygesen

Foto: Steffan Søby Thygesen
Foto: Steffan Søby Thygesen
Foto: Steffan Søby Thygesen
Foto: Steffan Søby Thygesen

Billede fra indvielsen af det nye kirketårn i september 2014. Fra venstre: Gesten Sogns tidligere præst, pastor emeritus, Anders Nørgaard, biskop for Ribe Stift, Elof Westergaard samt daværende præst, Anna-Sofie Arendt.